Links

VNRT Vereniging van Nederlandse Reflexzone Therapeuten

RBCZ Stichting Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg

SCAG Geschilleninstantie voor de Complementaire en Alternatieve Zorg