Voetreflexologie

Bij voetreflexologie gaat men er vanuit dat ons hele lichaam terug te vinden is op onze voeten, in de vorm van reflex-zones. Reflexzones zijn “gebieden”op de voet die een lichaamsdeel, klier of orgaan weerspiegelen.
Door het activeren of sederen van deze reflexzones wordt het lichaam gestimuleerd zichzelf te helen en afvalstoffen af te voeren. Hierdoor worden blokkades opgeheven en kunnen lichamelijke klachten verminderen of verdwijnen.
Een voetreflexzonebehandeling duurt ongeveer 45 minuten.
 

Let op! De therapeut vervangt nooit een arts. Ik zal U bij ziekte altijd doorverwijzen naar een reguliere arts.


Geschiedenis

Reeds een aantal eeuwen voor Christus, had men in o.a. Egypte, China, India en Japan een techniek ontwikkeld die erop gericht was organen, klieren en andere lichaamsdelen te beïnvloeden via druk op bepaalde punten op de voet.
In 1917, legde dr W.H. Fitzgerald de basis van de moderne reflexologie vast. Hij ontdekte bij de indianen een vergelijkbare werkwijze en trekt daaruit een aantal belangwekkende conclusies. Enkele jaren later, in 1930, ontdekt Eunice Ingham het verband tussen reflexzones van het lichaam en de projectie in de voetzool. Het wordt duidelijk dat uitoefenen van druk op de zenuwuiteinden in de voetzool probleempunten in het lichaam kan aantonen en dit lichaam aanzet om zelf een heilzaam genezingsproces op gang te brengen.